સમૃદ્ધિ યોજના ૨
सर्व मंगल मागल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके ।
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ॥
શ્રી ઉમિયા માતાજી સમૃધ્ધિ યોજના
દ્વિતિય તબક્કો (વર્ષઃ ૨૦૧૧ થી૨૦૧૫)
શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર-સિદસર
સમાજ વિકાસ માટે રૂ.૫૧ કરોડની પંચવર્ષીય યોજના આગોતરૂ આયોજન
રૂપિયા ૧૦૧ કરોડનું પંચવર્ષીય આયોજન
દાનની રકમ દાતાની સંખ્યા દાનની કુલ રકમ
રૂ.કરોડમાં
૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦.૦૦
૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ ૧૨.૫૦
૧,૨૫,૦૦,૦૦૦ ૧૦ ૧૨.૫૦
૫૧,૦૦,૦૦૦ ૨૦ ૧૨.૫૦
૨૫,૦૦,૦૦૦ ૫૦ ૧૨.૫૦
૧૧,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦ ૧૧.૦૦
૫,૦૦,૦૦૦ ૨૦૦ ૧૦.૦૦
૨,૫૦,૦૦૦ ૪૦૦ ૧૦.૦૦
૧,૨૫,૦૦૦ ૮૦૦ ૧૦.૦૦
કુલ ૧૫૮૭ ૧૦૧.૦૦
પ્રોજેક્ટસ ગ્રામ સમૃધ્ધિ યોજન શિષ્યવૃતિ
ફંડ આગોતરૂ આયોજન ખર્ચ્ના અંદાજો (રૂ.કરોડમાં)
પ્રોજેક્ટ રકમ
રાજકોટ પ્રોજેક્ટ ૨૫.૦૦
અમદાવાદ પ્રોજેક્ટ ૧૦.૦૦
ગાંધીનગર પ્રોજેક્ટ ૧૦.૦૦
ગ્રામ સમૃધ્ધિ યોજના
૨૦૦ થી વધુ પરિવારોની સંખ્યા ધરાવતા ગામો-૧૫૦
(ગામ દિઠ રૂ.૧૦ લાખ)
૨૦૦ થી ઓછા પરિવારોની સંખ્યા ધરાવતા ગામો-૨૦૦
(ગામ દિઠ રૂ.૫ લાખ)
૧૦૦ થી ઓછા પરિવારોની સંખ્યા ધરાવતા ગામો-૪૦૦
(ગામ દિઠ રૂ.૨.૫૦ લાખ)
  ૧૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦
ઉમા સ્કોલરશીપ/લોન ફંડ ૧૦.૦૦
મંદિર સંસ્થા વિકાસકાર્ય ૧૧.૦૦
કુલ ૧૦૧.૦૦
શૈક્ષણિક યોજનાઓ - રાજકોટ
ગર્લ્સ હોસ્ટેલ
ટ્રેનીંગ સેન્ટર
પ્રોજેક્ટ રૂમ
ભોજનાલય
યોગ સેન્ટર
એડમીનીસ્ટ્રેશન
ક્લાસ રૂમ
બોયઝ હોસ્ટેલ
લાયબ્રેરી
ભોજનાલય
કેન્ટીન
પ્લાન્ટેશન
નોલેજ સેન્ટર
રીડીંગ હોલ
પાર્કિંગ
કોમ્પ્યુટઝ લેબ
પ્રાર્થના હોલ
ગાર્ડન
સામાજિક યોજનાઓ - રાજકોટ
શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર
શિવ મંદિર
સત્સંગ હોલ
અતિથી ગૃહ
ધ્યાન કેન્દ્ર
ભોજનાલય
કાર્યાલય
પુસ્તકાલય
ગાર્ડન
લગ્ન હોલ
પાર્કિંગ
ઉમિયા માતાજી મંદિર
ગાંધીનગર તથા અમદાવાદ
ગર્લ્સ હોસ્ટેલ
બોયઝ હોસ્ટેલ
ભોજનાલય
રીડીંગ હોલ
લાયબ્રેરી
પ્રાર્થના હોલ
ગાર્ડન
સિદસર
જમીન
સ્મૃતિ મંદિર
ધ્યાન મંદિર
અતિથી ગૃહ
ભોજનાલ્ય
પ્લાન્ટેશન
લગ્નહોલ
પાર્કીંગ
શિષ્યવૃતિ ફંડ
શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા જે તે શૈક્ષણિક સંસ્થા પોતાના વિસ્તારના સ્થાનિક લોકો દાતાશ્રી પાસેથી ભંડોળ એકત્ર કરે. ૧૦% જરૂરીયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃતિ ફંડ ઉભુ કરવું જરૂરી છે. ૫૦% રકમ આપનાર મુખ્ય દાતાશ્રીનુમ નામ શિષ્યવૃતિ સાથે સાંકળી શકાય.
ગ્રામ સમૃધ્ધિ યોજના
શિક્ષણ અંતર્ગત કાર્યક્રમો
બાલ મંદિર/પ્રાથમિક શિક્ષણ
એલ.સી.ડી. પ્રોજેક્ટર તથા
સોફ્ટવેર
એક્સ્ટ્રા કોચીંગ/ટીચીંગ
પુસ્તકાલય/વાંચનાલ્ય
કોમ્પ્યુટર લેબ
આરોગ્ય આરોગ્ય અંતર્ગત કાર્યક્રમો
પીવાનું શુધ્ધ પાણી (આર.ઓ.પ્લાન્ટ)
સ્વચ્છતા-સુઘડતા
વ્યસન મુક્તિ-તંદુરસ્તી જાગૃતિ
હિમોગ્લોબીન, એનેમીય, આયર્ન ટ્રીટમેન્ટ
કૃષિ-સિંચાઇ-પર્યાવરણ
સજીવ ખેતી-ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ
જમીન પૃથ્થકરણ-સોઇલ તેસ્ટીંગ
ટપક પધ્ધતિ-ડ્રીપ ઇરીગેશન
ચેકડેમ/તળાવ-પરકોલેશન ટેંક
વૃક્ષારોપણ-પ્લાન્ટેશન
કૃષિ ઉદ્યોગ-એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
ઉદ્યોગ વ્યાપાર
કુટીર ઉદ્યોગ
ભરતકામ
અગરબતી
ગ્રામ ઉદ્યોગ
ખાદી જવેલરી
શિલ્પકામ
લઘુ ઉદ્યોગ
વણાંટકામ
કૃષિ ઉદ્યોગ
જિન મીલ, ઓઈલ મીલ
ભૌતિક સુવિધા
રોડ રસ્તા
બાગ બગીચો
ગટર વ્યવસ્થા
બાલ ક્રીડાંગણ
સ્ટ્રીટલાઈટ
રમતગમતનું મેદાન
ઉમા સોસાયટી (યુ.એસ)
સામાજિક
યુવા મંડળ
દંપતિગૃપ કપલ ક્લબ
મહિલા મંડળ
ગરબી મંડળ
સત્સંગ મંડળ
ઈકો-પયાવરણ નેચર
ક્લબ
ખેડૂત મંડળ
સોશ્યલ ક્લબ
ગ્રામ વિકાસ સમિતિ
પેટા સમિતિ
શિક્ષણ સમિતિ
આરોગ્ય સમિતિ
પાણી સમિતિ
ઉદ્યોગ-વેપાર સમિતિ
સ્વછતા સમિતિ
સિંચાઈ સમિતિ
હિસાબ સમિતિ
ઉત્સવ સમિતિ
દાનભેટ સમિતિ
શ્રી ઉમિયામાતાજી સમૃધ્ધિ યોજના દ્વિતિય તબક્કો (વર્ષઃ ર૦૧૧ થી ર૦૧પ) આભાર
Dhawaj Poojan
Video Gallery
Any question or work related web please contact us on web@umasidsar.org
Home | About Trust | Facilities | Kadva Patidar Directory | How to Reach | Community Activities | Photo Gallery | Video Gallery | Audio Gallery | Contact Us
Copyright © 2019, Umasidsar.org, All Rights Reserved. | Web Solutions ::